Loại thẻ Điểm Quyền lợi Điều kiện duy trì
Khách hàng quen thuộc 125–299
 • Gửi SMS chúc mừng sinh nhật
 • Cơ hội nhận ưu đãi tại các chương trình tri ân, khuyến mại
Có phát sinh đơn hàng trong vòng 3 năm kể từ khi đăng ký thẻ
KHTT hạng ĐỒNG 300–999
 • Đổi quà
 • Gửi SMS chúc mừng sinh nhật
 • Cơ hội nhận ưu đãi tại các chương trình tri ân, khuyến mại
Điểm tích lũy đổi quà được duy trì trong 1 năm. Năm sau điểm sẽ được reset lại và tích theo đơn hàng mới
KHTT hạng BẠC 1000–1999
 • Đổi quà
 • Dịch vụ ưu tiên, bao gồm:
  - Giao vé miễn phí
  - Chăm sóc trước chuyến bay
  - Dịch vụ quà tặng, ưu đãi
300 điểm/năm
KHTT hạng VÀNG 2000–3999
 • Đổi quà
 • Dịch vụ ưu tiên, bao gồm:
  - Ưu tiên xuất hóa đơn sớm
  - Giao vé miễn phí
  - Chăm sóc trước chuyến bay
  - Dịch vụ quà tặng, ưu đãi
600 điểm/năm
KHTT hạng BẠCH KIM 4000–7999
 • Đổi quà
 • Dịch vụ ưu tiên, bao gồm:
  - Kênh hỗ trợ riêng
  - Hoàn tiền trong 24h
  - Ưu tiên xuất hóa đơn sớm
  - Giao vé miễn phí
  - Chăm sóc trước chuyến bay
  - Dịch vụ quà tặng, ưu đãi tương ứng hạng Bạch Kim
1200 điểm/năm
KHTT hạng TITAN 8000 trở lên
 • Đổi quà
 • Dịch vụ ưu tiên, bao gồm:
  - Kênh hỗ trợ riêng
  - Hoàn tiền trong 24h
  - Ưu tiên xuất hóa đơn sớm
  - Giao vé miễn phí
  - Chăm sóc trước chuyến bay
  - Dịch vụ quà tặng, ưu đãi tương ứng hạng Titan
2400 điểm/năm

Công thức tính điểm cho thành viên ABAY